Thông báo v/v học sinh nhận phiếu báo danh kỳ thi Hóa Úc 2019

 

THÔNG BÁO
v/v HỌC SINH NHẬN PHIẾU BÁO DANH KỲ THI HÓA ÚC 2019

Tổ Hóa Học thông báo đến các học sinh trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong có đăng kí tham gia kỳ thi Hóa Úc năm 2019:

  1. Từ 01/07/2019 đến 17/07/2019 đến phòng Học Vụ của Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong nhận Phiếu báo danh của kì thi. (Lưu ý : học sinh kí nhận, kiểm tra thông tin)
  2. Nhắc nhở : Thời gian thi Hóa Úc 2019 : 7h00 ngày 18/07/2019. Đề nghị học sinh có mặt trước 7h00 tại phòng thi.
Tổ Hóa Học

Các tin khác: