Báo cáo chuyên đề tổ Hoá học năm học 2023-2024

Nhằm thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024 và tạo cơ hội học tập, chia sẻ kinh nghiệm với các trường bạn trong việc thực hiện chương trình GDPT 2018 theo định hướng phát triển phẩm chất - năng lực, sáng ngày 8/11/2023, Tổ Hoá học đã tổ chức buổi báo cáo chuyên đề: "Dạy học theo hướng đổi mới chương Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học - Chia sẻ những giải pháp trong việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018" do Cô Trần Thị Huyền Trang phụ trách cùng các em học sinh khối 10 chuyên Hoá.

Sau đây là tiến trình của buổi báo cáo chuyên đề:

1. Giới thiệu buổi báo cáo: Cô Trần Thị Huyền Trang giới thiệu nội dung buổi báo cáo và các em học sinh khối 10 chuyên Hoá

2. Hoạt động của học sinh: Các em học sinh được chia thành các nhóm, thực hiện các nhiệm vụ học tập với các hoạt động được tổ chức trên nhiều hình thức: trò chơi, thí nghiệm ảo, thí nghiệm thật, tương tác, thuyết trình, ... tạo hứng thú và phát huy sự nhạy bén, sáng tạo của học sinh trên nhiều lĩnh vực.

Cố vấn chuyên môn - Thầy Nguyễn Phú Đức cho nhận xét về hoạt động thí nghiệm của các em học sinh:

Các nhóm học sinh được tuyên dương sau các hoạt động học tập:

3. Tổng kết - góp ý buổi báo cáo: Cô Lê Quỳnh Liên - tổ trưởng chuyên môn tổng kết buổi báo cáo chuyên đề và lắng nghe phần góp ý của trường bạn.

 

Tác giả bài viết: 

Nguyễn Vũ Minh Khang

Các tin khác: