Tiết thao giảng của Thầy Đỗ Hoàng Phúc tại lớp 11A theo phương pháp dạy học dự án

Nhằm tạo bước chuyển mình và đáp ứng tốt công tác dạy học chú trọng phát triển phẩm chất - năng lực học sinh thông qua các hoạt động dạy học tích cực, sáng ngày 02/11/2022, tổ Hoá học của trường THPT chuyên Lê Hồng Phong đã tổ chức tiết thao giảng của Thầy Đỗ Hoàng Phúc theo phương pháp dạy học dự án với nội dung "Phân bón hoá học". Dạy học dự án là một trong những phương pháp dạy học tích cực được chú trọng trong quá trình triển khai và thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Các em học sinh đã được tạo điều kiện lên kế hoạch, phân công, triển khai thực hiện, báo cáo và đánh giá dự án nhóm dưới sự hướng dẫn của Thầy Đỗ Hoàng Phúc và đã gặt hái nhiều kết quả tích cực.

 Sau đây là một số hình ảnh của buổi thao giảng:

1. Hoạt động khởi động: Ôn lại các kiến thức về phân bón hoá học.

2. Báo cáo kết quả thực hiện dự án: Giáo viên hướng dẫn cách trình bày và các nhóm tiến hành báo cáo kết quả.

 

Tác giả bài viết: 

Nguyễn Vũ Minh Khang

Các tin khác: