Ngày hội tuyển sinh 10: Tổ Hoá học

Nhằm giới thiệu về truyền thống nhà trường và khối chuyên Hoá, định hướng các hoạt động học tập và trải nghiệm trên cơ sở chương trình GDPT 2018, tạo buổi giao lưu gặp gỡ, tư vấn và là sân chơi lành mạnh cho các em học sinh lớp 9 có nguyện vọng học các lớp chuyên Hoá trên địa bàn thành phố, vào sáng ngày 02/04/2023, tổ Hoá học đã triển khai tổ chức Ngày hội tuyển sinh 10 của Bộ môn trên cơ sở Kế hoạch năm học 2022-2023 của nhà trường.

Sau đây là một số hình ảnh của Ngày hội tuyển sinh 10:

Hoạt động trải nghiệm và trò chơi kết nối:

Tác giả bài viết: 

Nguyễn Vũ Minh Khang

Các tin khác: