Thông báo v/v đăng ký bán trú tháng 03/2021

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG

              BAN QUẢN LÝ BÁN TRÚ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                        Tp Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 02 năm 2021

THÔNG BÁO

V/v Đăng ký bán trú tháng 03/2021

            (Dành cho học sinh có nhu cầu tham gia bán trú)                 

 • Thời hạn đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 26/02/2021.
 • Học sinh đăng ký online theo đường link ứng với 03 khối:
 • Hoạt động bán trú tháng 03/2021 bắt đầu từ thứ Hai, ngày 01/03/2021.
 • Học sinh đóng tiền bán trú cùng học phí của tháng.
 • Thẻ bán trú sẽ được phát theo đơn vị lớp vào ngày 01/03/2021.
 • Sau khi hết hạn đăng ký, Nhà trường không giải quyết đăng ký bổ sung.

Lưu ý:

 • Suất ăn bán trú đã hủy hợp lệ của tháng 1 và tháng 2 sẽ được tính bù trừ vào suất ăn bán trú của tháng 4 hoặc hoàn lại tiền nếu học sinh không còn tham gia ăn bán trú tháng 4.
 • Chỉ học sinh đã có mã đăng nhập mới có thể đăng ký bán trú online. Trường hợp quên/chưa có Mã đăng nhập: học sinh liên hệ trực tiếp với Thầy/Cô phụ trách bán trú tại phòng Giám thị.
 • Việc thực hiện đăng ký bán trú dựa trên tinh thần tự nguyện, theo thời khóa biểu của học sinh.
 • Học sinh và phụ huynh có thắc mắc, vui lòng liên hệ trực tiếp tại phòng Giám thị hoặc liên hệ qua điện thoại số 0283 833 5986 gặp Thầy/Cô quản lý bán trú, buổi sáng từ 8g00 đến 10g00, buổi chiều từ 13g30 đến 16g00.

Trân trọng!

Nơi nhận:

 • BGH;
 • Giám thị (để thông báo);
 • Văn phòng (để phối hợp);
 • BQLBT (nhắn tin Vietschool, đăng web, lưu)

 

 

 

 

 

TM. BQL BÁN TRÚ

TT Giám thị

(Đã ký)

Huỳnh Xuân Thành

 

Các tin khác: