Thông báo v/v đăng ký, điều chỉnh bán trú tháng 12/2022

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG

BAN QUẢN LÝ BÁN TRÚ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    Tp Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 11  năm 2022

                                                                                  

THÔNG BÁO

V/v: ĐĂNG KÝ, ĐIỀU CHỈNH BÁN TRÚ THÁNG 12/2022

Ban quản lý bán trú thông báo: Học sinh, phụ huynh có nhu cầu đăng ký mới, hoặc thay đổi hình thức bán trú (hình thức ăn và nghỉ trưa hoặc hình thức chỉ nghỉ trưa), hoặc điều chỉnh số buổi đăng ký bán trú, hoặc không tiếp tục tham gia bán trú…vui lòng liên hệ trực tiếp phòng giám thị, từ thứ ba ngày 22/11/2022 đến hết thứ bảy ngày 26/11/2022 để được hướng dẫn và giải quyết.

Lưu ý: Học sinh, phụ huynh đăng ký đúng hạn. Sau thời gian trên, mọi việc đăng ký, điều chỉnh,… BQL bán trú sẽ không giải quyết!

Thời gian tiếp nhận và giải quyết:

  • Từ thứ ba ngày 22/11/2022 đến hết thứ bảy 26/11/2022:

o   Buổi sáng: Từ 8g00 đến 10g00.

o   Buổi chiều: Từ 13g00 đến 16g00.

Rất mong sự hợp tác tích cực của học sinh và quý phụ huynh. Cảm ơn!

DUYỆT CỦA BGH

P.Hiệu trưởng

(Đã ký)

TRẦN BẢO NGỌC

TM.BQL BÁN TRÚ

PHÓ BAN

(Đã ký)

HUỲNH XUÂN THÀNH

Các tin khác: