Thông báo v/v đăng ký, điều chỉnh bán trú tháng 01/2023

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG

BAN QUẢN LÝ BÁN TRÚ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                Tp Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 12  năm 2022

THÔNG BÁO

V/v: ĐĂNG KÝ, ĐIỀU CHỈNH BÁN TRÚ THÁNG 01/2023

Ban quản lý bán trú thông báo: Học sinh, phụ huynh có nhu cầu đăng ký mới, hoặc thay đổi hình thức bán trú (hình thức ăn và nghỉ trưa hoặc hình thức chỉ nghỉ trưa), hoặc điều chỉnh số buổi đăng ký bán trú, hoặc không tiếp tục tham gia bán trú…tháng 01/2023 vui lòng liên hệ trực tiếp phòng giám thị, từ thứ sáu ngày 23/12/2022 đến hết thứ hai ngày 26/12/2022 để được hướng dẫn và giải quyết.

Trường hợp học sinh, phụ huynh không đăng ký điều chỉnh bán trú tháng 01/2023, thì ban quản lý bán trú sẽ tiếp tục duy trì hoạt động bán trú của học sinh như tháng 12/2022.

Lưu ý: Học sinh, phụ huynh đăng ký đúng hạn. Sau thời gian trên, mọi việc đăng ký, điều chỉnh,… BQL bán trú sẽ không giải quyết!

Thời gian tiếp nhận và giải quyết:

►Từ thứ sáu ngày 23/12/2022 đến hết thứ hai 26/12/2022:

  • Buổi sáng: Từ 8g00 đến 10g00.
  • Buổi chiều: Từ 13g00 đến 16g00.

Rất mong sự hợp tác tích cực của học sinh và quý phụ huynh. Cảm ơn

DUYỆT CỦA BGH

P.Hiệu trưởng

(Đã ký)

TRẦN BẢO NGỌC

TM.BQL BÁN TRÚ

PHÓ BAN

(Đã ký)

HUỲNH XUÂN THÀNH

Các tin khác: