Thông báo Về danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 1 của kỳ tuyển dụng viên chức năm học 2022-2023

Thứ tư, 10/08/2022

Thông báo

Về danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 1

của kỳ tuyển dụng viên chức năm học 2022-2023

https://drive.google.com/file/d/11Azlj081VTdfZvE-YpSUcIejdWSXzP5L/view?u...

Các tin khác: