Thông báo về danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 2 của kỳ tuyển dụng viên chức, năm học 2023-2024

File đính kèm: 
Đính kèmDung lượng
tb_danh_sach_thi_sinh_du_dieu_kien_tieu_chuan_du_thi_vong_2.pdf670.2 KB
Thứ hai, 24/07/2023

Các tin khác:

Trang