Thông báo về hình thức thi và nội dung ôn tập Vòng 2 - Kiểm tra thực hành về kiến thức, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển Kỳ tuyển dụng viên chức, năm học 2023-2024

File đính kèm: 
Đính kèmDung lượng
tb_ve_hinh_thuc_thi_va_noi_dung_on_tap_vong_2.pdf416.15 KB
Thứ hai, 24/07/2023

Các tin khác: