Những bước tiến mới về nhận thức trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam

       (Thanhuytphcm.vn) - Ngày 2/2/2023, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương và Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo).

Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là tài liệu rất giá trị cả về mặt lý luận và thực tiễn, có thể coi là cuốn “cẩm nang” về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta.

Trang tin điện tử Đảng bộ TPHCM trích giới thiệu đến bạn đọc nội dung Những bước tiến mới về nhận thức trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam trong cuốn sách này

https://www.hcmcpv.org.vn/tin-tuc/-audio-nhung-buoc-tien-moi-ve-nhan-thu...

 

Tác giả bài viết: 

ITC - lehongphong.edu.vn

Các tin khác:

Trang