Quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và video clip đạt giải trong Cuộc thi clip ngắn“Công dân thành phố” năm 2022

Các tin khác: