Danh sách học sinh được tuyên dương trong ngày Lễ khai giảng 05/09/2019 (update)