Sơ đồ và phòng học khối sáng - chiều

File đính kèm: 
Đính kèmDung lượng
v3_so_do_khoi_sang.pdf207.68 KB
v3_so_do_khoi_chieu.pdf207.11 KB
khoi_sang_phan_phong.pdf83.15 KB
khoi_chieu_phan_phong_02.5.pdf89.26 KB
Chủ nhật, 03/05/2020

Các tin khác: