Tuyên dương hai học sinh đạt giải nhất cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm học 2014 khu vực phía Nam.

Thứ tư, 26/03/2014

Tuyên dương hai em học sinh Nguyễn Trần Diệu Liên - Nguyễn Nam Du
Đoạt giải nhất chung cuộc trong cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm học 2014 khu vực phía Nam.

Các tin khác: