Lễ khai mạc cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học vòng chung kết cấp thành phố 2015 - 2016