Ngày lễ 20/11/2015 - Phần 1: Lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam và lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích cấp thành phố