Thông báo v/v hướng dẫn hủy suất ăn bán trú theo ngày

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG

BAN QUẢN LÝ BÁN TRÚ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Tp Hồ Chí Minh, ngày 18  tháng 02 năm 2022

THÔNG BÁO

V/v HƯỚNG DẪN HỦY SUẤT ĂN BÁN TRÚ THEO NGÀY

Dựa trên nhu cầu của học sinh/ phụ huynh về việc hủy suất ăn bán trú theo ngày. BQL bán trú thông báo hướng dẫn cách hủy suất ăn cụ thể theo ngày như sau:

  • Bước 2: Tại trang chủ chọn vào tab Phòng ban -> chọn mục Bán trú.

  • Bước 3: Tại góc phải màn hình xuất hiện mục Nội quy bán trú. Nhấp vào mục Nội quy bán trú.

  • Bước 4: Tại mục VI điều 2 của Nội quy bán trú là đường link hủy suất ăn hằng ngày. Học sinh/ phụ huynh truy cập vào đường link của khối lớp và tiến hành đăng ký hủy suất ăn.

Trân trọng!

Lưu ý:

  • Hình thức hủy suất ăn: online, qua đường link.
  • Thời gian hủy suất ăn: từ 16g00 của ngày hôm trước đến 08g00 của ngày muốn hủy suất ăn.

 

TM. BQL BÁN TRÚ

PHÓ BAN

 

 

(Đã ký)

 

Huỳnh Xuân Thành

Các tin khác: