Thông báo v/v đăng ký, điều chỉnh bán trú tháng 03/2023

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG

BAN QUẢN LÝ BÁN TRÚ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                         Tp Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 02  năm 2023 

THÔNG BÁO

V/v: ĐĂNG KÝ, ĐIỀU CHỈNH BÁN TRÚ THÁNG 03/2023

     Ban quản lý bán trú thông báo: Học sinh, phụ huynh có nhu cầu đăng ký mới, hoặc thay đổi hình thức bán trú (hình thức ăn và nghỉ trưa hoặc hình thức chỉ nghỉ trưa), hoặc điều chỉnh số buổi đăng ký bán trú, hoặc không tiếp tục tham gia bán trú…tháng 03/2023 vui lòng liên hệ trực tiếp phòng giám thị, từ thứ Sáu ngày 17/02/2023 đến hết thứ Ba ngày 21/02/2023 để được hướng dẫn và giải quyết.

     Trường hợp học sinh, phụ huynh không đăng ký, điều chỉnh bán trú tháng 03/2023, thì ban quản lý bán trú sẽ tiếp tục duy trì hoạt động bán trú của học sinh như tháng 02/2023.

     Lưu ý: Học sinh, phụ huynh đăng ký, điều chỉnh,… đúng thời gian quy định. Sau thời gian trên, ban quản lý bán trú sẽ không giải quyết!

Thời gian tiếp nhận và giải quyết:

Từ thứ Sáu 17/02/2023 đến hết ngày thứ Ba 21/02/2023 (trừ Chủ nhật).

o   Buổi sáng: Từ 8g00 đến 10g00.

o   Buổi chiều: Từ 13g00 đến 16g00.

Rất mong sự hợp tác tích cực của học sinh và quý phụ huynh. Cảm ơn!

DUYỆT CỦA BGH

P.Hiệu trưởng

(Đã ký)

TRẦN BẢO NGỌC

TM.BQL BÁN TRÚ

PHÓ BAN

(Đã ký)

HUỲNH XUÂN THÀNH

Các tin khác: