Thông báo v/v đăng ký bán trú tháng 04/2022

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG

BAN QUẢN LÝ BÁN TRÚ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Tp Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2022

 

 

THÔNG BÁO

V/v Đăng ký bán trú tháng 04/2022

                   (Dành cho học sinh có nhu cầu tham gia bán trú)                 

  • Thời hạn đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 27/03/2022.
  • Học sinh đăng ký online theo đường link ứng với 03 khối:
  • Hoạt động bán trú tháng 04/2022 bắt đầu từ thứ Sáu, ngày 01/04/2022.
  • Học sinh đóng tiền bán trú cùng học phí của tháng 04/2022.
  • Thẻ bán trú sẽ được phát theo đơn vị lớp vào ngày 31/03/2022.

Lưu ý:

  • Chỉ học sinh đã có mã đăng nhập mới có thể đăng ký bán trú online. Trường hợp quên/chưa có Mã đăng nhập: học sinh liên hệ trực tiếp với Thầy/Cô phụ trách bán trú tại phòng Giám thị.
  • Việc thực hiện đăng ký bán trú dựa trên tinh thần tự nguyện, theo thời khóa biểu của học sinh.
  • Học sinh và phụ huynh có thắc mắc, vui lòng liên hệ trực tiếp tại phòng Giám thị hoặc liên hệ qua điện thoại số 0283 833 5986 gặp Thầy/Cô quản lý bán trú, buổi sáng từ 8g00 đến 10g00, buổi chiều từ 13g30 đến 16g00.

Trân trọng!

File đính kèm: 

Đính kèmDung lượng
04.tb_dk_bt_thang_04_2022.pdf219.79 KB

Các tin khác: