Thông báo: về việc mở lại trang cho đăng ký bán trú tháng 11/2019

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG

BAN QUẢN LÝ BÁN TRÚ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                                                            Tp Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 10 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Về hoạt động bán trú tháng 11/2019

1. Thời gian đăng ký và nhận thẻ của tháng 11/2019

2. Nhắc nhở bán trú tháng 10/2019

  • Những học sinh đã nhắn tin huỷ suất ăn trong tháng 10/2019 thì trong ngày 31/10/2019 phải nộp lại thẻ cho Thầy Bảo hoặc Cô Châu để được giải quyết theo quy định.

Lưu ý:

  • Chỉ học sinh đã có mã đăng nhập mới có thể đăng ký bán trú online.
  • HS chỉ dùng 01 địa chỉ gmail của cá nhân HS để đăng nhập.
  • Nếu có nhu cầu đăng ký bán trú mà chưa có mã đăng nhập, HS phải liên hệ trực tiếp với Thầy Cô phụ trách tại phòng Giám thị.
  • Trong quá trình đăng ký, nếu có thắc mắc PH/HS vui lòng liên hệ Thầy Cô phụ trách để được hỗ trợ.
  • Thời gian liên hệ với Thầy Cô Giám thị hoặc tại phòng Giám thị: Sáng từ 08g15 đến 10g00, Chiều từ 13g30 đến 15g45.
  • Thầy Cô phụ trách bán trú:

Thầy Bảo phụ trách cả khối 10 và các lớp 12CS, 12CT1, 12CT2, 12CTIN, 12CTR-N, 12CV1, 12CV2, 12D, 12SN.

Cô Châu phụ trách cả khối 11 và các lớp 12A, 12B, 12CA1, 12CA2, 12CH1, 12CH2, 12CL1, 12CL2, 12TH.

 

 

Nơi nhận:

  • Thầy Thành (để hỗ trợ chuyển thông báo   đến GVCN và lớp trưởng trong ngày 18/10/2019);
  • Thầy Bảo (để nhắn tin Vietschool và đăng web trước ngày 18/10/2019);
  • BQLBT (để lưu).

TM. BAN QUẢN LÝ BÁN TRÚ

Phó hiệu trưởng

 

 

 

 

 Bùi Thị Bảo Ngọc

 

Các tin khác: