Thông báo về việc mở trang đăng ký bán trú tháng 01 năm 2020

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG

BAN QUẢN LÝ BÁN TRÚ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                                                            Tp Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Về hoạt động bán trú tháng 01/2020

1. Thời gian đăng ký

2. Thời gian nhận thẻ

  • Từ thứ Sáu, ngày 03/01/2020: HS đóng tiền và nhận thẻ bán trú tại phòng Hành chánh.

Lưu ý:

  • Chỉ học sinh đã có mã đăng nhập mới có thể đăng ký bán trú online.
  • HS chỉ dùng 01 địa chỉ gmail của cá nhân HS để đăng nhập.
  • Nếu có nhu cầu đăng ký bán trú mà chưa có mã đăng nhập, HS phải liên hệ trực tiếp với Thầy Cô phụ trách tại phòng Giám thị.
  • Trong quá trình đăng ký, nếu có thắc mắc PH/HS vui lòng liên hệ Thầy Cô phụ trách để được hỗ trợ.
  • Thời gian liên hệ với Thầy Cô Giám thị hoặc tại phòng Giám thị: Sáng từ 08g15 đến 10g00, Chiều từ 13g30 đến 15g45.
  • Thầy Cô phụ trách bán trú:

Thầy Bảo phụ trách cả khối 10 và các lớp 12CS, 12CT1, 12CT2, 12CTIN, 12CTR-N, 12CV1, 12CV2, 12D, 12SN.

Cô Châu phụ trách cả khối 11 và các lớp 12A, 12B, 12CA1, 12CA2, 12CH1, 12CH2, 12CL1, 12CL2, 12TH.

 

 

Nơi nhận:

  • Thầy Thành - TT tổ Giám thị (để hỗ trợ chuyển thông báo đến GVCN và lớp trưởng trong ngày 24/12/2019);
  • Thầy Bảo (để nhắn tin Vietschool và đăng web trước ngày 24/12/2019);
  • BQLBT (để lưu).

TM. BAN QUẢN LÝ BÁN TRÚ

Phó hiệu trưởng

 

 

 

 

 Bùi Thị Bảo Ngọc

 

Các tin khác: