Thông báo v/v đăng ký bán trú tháng 02 và tháng 03/2022

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG

 BAN QUẢN LÝ BÁN TRÚ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 02 năm 2022

THÔNG BÁO

V/v Đăng ký bán trú tháng 02 và 03/2022

                  (Dành cho học sinh có nhu cầu tham gia bán trú)                 

- Thời hạn đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 09/02/2022.

-  Học sinh đăng ký online theo đường link ứng với 03 khối:

-  Hoạt động bán trú tháng 02 và 03/2022 bắt đầu từ thứ Hai, ngày 14/02/2022.

-  Học sinh đóng tiền bán trú cùng học phí.

-  Thẻ bán trú sẽ được phát theo đơn vị lớp vào ngày 14/02/2022.

  • Sau khi hết hạn đăng ký, Nhà trường không giải quyết đăng ký bổ sung.

Lưu ý:

Chỉ học sinh đã có mã đăng nhập mới có thể đăng ký bán trú online. Trường hợp quên/chưa có Mã đăng nhập: học sinh liên hệ trực tiếp với Thầy/Cô phụ trách bán trú tại phòng Giám thị.

Việc thực hiện đăng ký bán trú dựa trên tinh thần tự nguyện, theo thời khóa biểu của học sinh.

Học sinh và phụ huynh có thắc mắc, vui lòng liên hệ trực tiếp tại phòng Giám thị hoặc liên hệ qua điện thoại số 0283 833 5986 gặp Thầy/Cô quản lý bán trú, buổi sáng từ 8g00 đến 10g00, buổi chiều từ 13g30 đến 16g00.

Trân trọng!

 

 

Nơi nhận:

  • BGH;
  • Giám thị (để thông báo);
  • Văn phòng (để phối hợp);
  • BQLBT (nhắn tin Vietschool, đăng web, lưu)

 

TM. BQL BÁN TRÚ

TT Giám thị

(Đã ký)

Huỳnh Xuân Thành

Các tin khác: