Thông báo v/v mở link đăng ký bán trú online tháng 12/2018

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG

BAN QUẢN LÝ BÁN TRÚ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 11 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký bán trú online tháng 12/2018

 

Thời hạn cụ thể như sau:

  • Từ ngày 16/11/2018 đến hết ngày 19/11/2018: HS đăng ký bán trú ăn trưa và nghỉ trưa của tháng 12/2018 theo đường link sau đây:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczoqrvsL9rl1qSlArevlyO0XU8EDl8...

  • Từ ngày 28/11/2018: HS đóng tiền và nhận thẻ bán trú tháng 12/2018 tại phòng Hành chánh (văn phòng).

 

Lưu ý:

  • Chỉ học sinh đã có mã đăng nhập mới có thể đăng ký bán trú online.
  • Học sinh nào có nhu cầu đăng ký bán trú mà chưa có mã đăng nhập thì nhắn tin hoặc liên hệ trực tiếp với Giám thị phụ trách (tin nhắn đề nghị cấp mã đăng nhập ghi rõ học tên học sinh, lớp).
  • Trong thời gian đăng ký đã thông báo, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ Giám thị phụ trách để được hỗ trợ (trong giờ hành chính).
  • Giám thị phụ trách:

Thầy Bảo phụ trách cả khối 10 và các lớp 12B, 12CS, 12CT1, 12CT2, 12CTIN, 12CTR-N, 12CV1, 12CV2, 12D1, 12D2.

Cô Châu phụ trách cả khối 11 và các lớp 12A, 12CA1, 12CA2, 12CA3, 12CH, 12CL1, 12CL2, 12SN1 12SN2.

                            

                                                                   BAN QUẢN LÝ BÁN TRÚ

Các tin khác: