Thông báo về việc đăng ký bán trú tháng 11/2018

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG

BAN QUẢN LÝ BÁN TRÚ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 10 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký bán trú online tháng 11/2018

 

Thời hạn đăng ký bán trú tháng 11 đã kết thúc. Vui lòng quay lại vào tháng sau.

  • Từ ngày 25/10/2018: HS đóng tiền và nhận thẻ bán trú tháng 11/2018 tại phòng Tài vụ.

 

Lưu ý:

  • Chỉ học sinh đã có mã đăng nhập mới có thể đăng ký bán trú online.
  • Học sinh nào có nhu cầu mà chưa có mã đăng nhập thì nhắn tin hoặc liên hệ trực tiếp với Giám thị phụ trách (tin nhắn đề nghị cấp mã đăng nhập ghi rõ học tên học sinh, lớp).
  • Trong thời gian đăng ký đã thông báo, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ Giám thị phụ trách để được hỗ trợ (trong giờ hành chính).
  • Giám thị phụ trách:

Thầy Bảo (sđt 0985.668.392) phụ trách cả khối 10 và các lớp 12B, 12CS, 12CT1, 12CT2, 12CTIN, 12CTR-N, 12CV1, 12CV2, 12D1, 12D2.

Cô Châu (sđt 0909.117.300) phụ trách cả khối 11 và các lớp 12A, 12CA1, 12CA2, 12CA3, 12CH, 12CL1, 12CL2, 12SN1 12SN2.

                            

                                                                   BAN QUẢN LÝ BÁN TRÚ

 

 

                                     

Các tin khác: