Thông báo số 03: Triệu tập người dự tuyển đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2

File đính kèm: 
Đính kèmDung lượng
tb_so_03_ve_trieu_tap_nguoi_du_tuyen_vc_du_dieu_kien_du_xet_tuyen_vong_2.pdf24.3 MB
Thứ tư, 31/07/2019

Vui lòng xem nội dung trong tập tin đính kèm.

Trân trọng

Các tin khác: