Thông báo số 01: Nội dung thực hành kiểm tra năng lực chuyên môn, nghiệp vụ giáo viên, nhân viên

Thứ sáu, 19/07/2019

1.Thông báo về nội dung thực hành kiểm tra năng lực chuyên môn, nghiệp vụ giáo viên, nhân viên 2019: https://drive.google.com/open?id=1zMguXyXf9KR7mpxd1tnMJwq0AyEl0p0r

2.Nội dung ôn tập thực hành kiểm tra năng lực chuyên môn nghiệp vụ giáo viên: https://drive.google.com/file/d/1-BRpt2jUwaIkeVhcruOvmdQgJD-IbjFv/view?u...

ITC - lehongphong.edu.vn

Các tin khác: