Thông báo kỳ thi Olympic truyền thống 30/4 lần thứ 22

Thứ tư, 16/12/2015

Kính gửi:         - Ông (Bà) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh ……………..…

                      - Ông (Bà) Hiệu trưởng trường THPT chuyên tỉnh ……………..…

Nhằm mục đích:

- Phát hiện và động viên phong trào học tập rèn luyện của học sinh năng khiếu lớp 10 và 11 các tỉnh thành miền Nam, miền Trung và Tây Nguyên, chuẩn bị đội ngũ dự thi học sinh giỏi quốc gia hàng năm;

- Trao đổi kinh nghiệm về bồi dưỡng học sinh giỏi giữa giáo viên của các trường có học sinh tham gia kỳ thi;

- Tạo điều kiện để các học sinh giỏi ở các tỉnh, thành giao lưu, làm quen với hình thức thi Olympic và trao đổi về kinh nghiệm học tập.

Sở Giáo Dục và Đào tạo TP.Hồ Chí Minh tiến hành tổ chức kỳ thi Olympic truyền thống 30/4 lần thứ 22 năm 2016 dành cho học sinh chuyên lớp 10 và lớp 11.

Thời gian: các ngày 01, 02, 03 tháng 04 năm 2016.

Địa điểm: trường THPT chuyên Lê Hồng Phong TP.HCM.

Điều lệ, kế hoạch và các mẫu đăng ký tham gia kỳ thi được đăng trên website:

www.thpt-lehongphong-tphcm.edu.vn

Kính đề nghị Quý Sở thông báo cho trường THPT chuyên tại đơn vị và tạo điều kiện cho các em học sinh tham dự giải.

Các vấn đề khác liên quan đến kỳ thi, đề nghị liên hệ trường đăng cai tổ chức:

Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong

235 Nguyễn Văn Cừ, phường 4, quận 5 – TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08)38398506

www.thpt-lehongphong-tphcm.edu.vn

email: olympic22lehongphong@gmail.com

Sở GDĐT TP.HCM hy vọng sự tham gia của Quý Sở sẽ góp phần tích cực cho thành công của kỳ thi.

Trân trọng.

                                                                                                               KT. GIÁM ĐỐC

                                                                                                              PHÓ GIÁM ĐỐC

Nơi nhận :                                           

- Như trên,                                                                                                      (đã ký)

- Giám đốc (để báo cáo),                                                                                                                                                          

- Lưu VP, GDTrH.                                                                                   Nguyễn Văn Hiếu

 

Các tin khác: