Phối hợp phương án dừng và đỗ xe trong kỳ thi Olympic 30/4