Sinh hoạt chuyên môn Nghiên cứu bài học: Unit 3 Friends Global 11 - Cô Đặng Phương Linh –-Cô Lý Trương Thanh Tâm

Thứ sáu, 27/10/2023

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN: NGHIÊN CỨU BÀI HỌC

Unit 3 Friends Global 11 – Cô Đặng Phương Linh – Cô Lý Trương Thanh Tâm

       Trong buổi họp Tổ Chuyên môn ngày 20/10/2023, Tổ Tiếng Anh thống nhất chọn đề tài Sinh hoạt chuyên môn – Nghiên cứu bài học: phần Vocabulary, Unit 3 sách Friends Global 11.

       Vào ngày 24/10/2023, tiết Thao giảng – Dạy minh họa lần 1 của Cô Đặng Phương Linh đã được triển khai ở lớp 11CTin-A. Trong buổi họp Tổ cùng ngày, các Giáo viên Tổ Tiếng Anh đã đóng góp ý kiến và rút kinh nghiệm sau tiết dạy của Cô Linh.

       Vào ngày 27/10/2023, Cô Lý Trương Thanh Tâm đã thực hiện tiết Dạy minh họa lần 2 với lớp 11CV1. Tiết dạy đã có những điều chỉnh dựa trên ý kiến đóng góp cho tiết Dạy minh họa lần 1 và thành công tốt đẹp. Buổi họp Tổ Tiếng Anh ngày 03/11/2023 đã tiến hành việc thảo luận rút kinh nghiệm tổng kết lần 2 sau tiết dạy của Cô Tâm.

       Thông qua bài học, học sinh có cơ hội tìm hiểu, củng cố vốn từ vựng về cơ thể và sức khỏe, đồng thời rèn luyện kĩ năng Nghe và Nói. Bên cạnh đó, hai buổi học còn chứa nhiều thông điệp thiết thực về việc giữ gìn sức khoẻ trong cuộc sống hiện đại. Điều này góp phần tích hợp các kiến thức, kĩ năng để phát triển năng lực toàn diện ở học sinh.

       Sau đây là một số hình ảnh 2 tiết dạy minh họa:

Các tin khác: