Kỷ niệm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam và ngày quốc phòng toàn dân