Kế hoạch giao lưu về môi trường của tổ Địa lý ngày 14/08/2015

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG

----TỔ ĐỊA LÍ----

KẾ HOẠCH NGOẠI KHÓA:
GIAO LƯU VỀ MÔI TRƯỜNG TẠI HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH THANH NIÊN TOÀN CẦU TẠI TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG
Năm học 2015– 2016

    Nhằm mục đích giúp học sinh hiểu biết sâu sắc hơn về những vấn đề môi trường trong trường học; tạo điều kiện cho các em tham gia giao lưu, thảo luận và thuyết trình với hội nghị thượng đỉnh thanh niên toàn cầu tại trường THPT chuyên Lê Hồng Phong về vấn đề giảm thiểu rác thải ở trường học và bước đầu nghiên cứu tìm ra các giải pháp nhằm giảm các chất liệu dùng một lần tại trường học; định hướng  cho các em vận dụng những kiến thức liên môn vào giải quyết các tình huống thực tiễn tại môi trường học tập của mình. Qua đó các em có thêm những trải nghiệm thực tế cuộc sống, tích lũy và làm phong phú thêm kiến thức đã học.

    Tổ Địa lí tổ chức cho học sinh tham gia một số hoạt động sau đây trong buổi giao lưu về môi trường tại trường THPT chuyên Lê Hồng Phong:

- Giới thiệu những thành công về môi trường của trường THPT chuyên Lê Hồng Phong.

- Giao lưu và thảo luận về giảm thiểu rác thải ở trường học.

- Thuyết trình về giảm các chất liệu dùng một lần tại trường học.

 

1. Đối tượng tham gia:

Những học sinh trong câu lạc bộ môi trường của trường THPT chuyên Lê Hồng Phong mà nòng cốt là các thành viên của câu lạc bộ Sao La, học sinh trong các nhóm chuyên Địa và một số học sinh đến từ các lớp trong trường.

2. Thời gian diễn ra chương trình giao lưu: thứ Sáu14 tháng 8 năm 2015

3. Địa điểm: trường THPT chuyên Lê Hồng Phong.

4. Phụ trách chính: tổ Địa lí.

5. Hỗ trợ chấm thi: giáo viên tổ Hóa và tổ Sinh.

6. Hỗ trợ tổ chức: Đoàn thanh niên và tổ Văn phòng

7. Kinh phí: Nhà trường hỗ trợ.

Chi tiết vui lòng xem tập tin đính kèm

File đính kèm: 

Đính kèmDung lượng
ke_hoach_ngoai_khoa_-_moi_truong.docx28.48 KB

Các tin khác: