Hoạt động ngoại khóa của câu lạc bộ tiếng Trung CCA tại trường THPT chuyên LHP

Nhằm tạo điều kiện cho các bạn hiểu về du học du lịch tại Trung Quốc và Đài Loan.

CLB CCA trường LHP đã xây dựng và giải đáp chuyên đề mang tính chất giáo dục cùng tên.

Ảnh đại diện: 

Các tin khác: