Chương trình giao lưu về môi trường tại Hội nghị thượng đỉnh Thanh niên Toàn cầu tại trường THPT chuyên Lê Hồng Phong

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG
----TỔ ĐỊA LÍ----

CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU VỀ MÔI TRƯỜNG
TẠI HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH THANH NIÊN TOÀN CẦU
TẠI TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 
Năm học 2015– 2016

Chương trình giao lưu diễn ra vào ngày thứ Sáu 14 tháng 8 năm 2015 cụ thể như sau:

THỜI GIAN

HOẠT ĐỘNG

NGƯỜI PHỐI HỢP

8:00 am

Các đại biểu có mặt tại trường THPT chuyên Lê Hồng Phong.

Học sinh CLB Môi trường, giáo viên tổ Địa lí và đại biểu

8:15 am

Phát biểu chào đón của Hiệu trưởng trường và Chủ tịch/Người sáng lập Hội nghị.

Hiệu trưởng

8:30 am

Biểu diễn văn nghệ của học sinh trường và đại biểu Hội nghị.

Đội văn nghệ

9:15 am

CLB Môi trường Lê Hồng Phong giới thiệu các thành công về môi trường của trường

Đại diện CLB Môi trường

9:30 am

Hoạt động giao lưu về môi trường – thảo luận về Giảm thiểu rác thải ở trường học

Đại diện 1 giáo viên tổ Địa lí, 2 hs giải Nhì và giải Ba

10:30 am

Thuyết trình về Giảm các chất liệu dùng một lần tại trường học

Đại diện 1 hs giải Nhất.

 

11:00 am

Trao quà lưu niệm

 

11:30 am

Kết thúc

 

 

 

 

 

 

File đính kèm: 

Các tin khác: