[THTT] 3. Tham gia Sinh hoạt chuyên môn

 • Sau khi đăng nhập vào hệ thống giáo viên có thể chọn không gian [Sinh hoạt chuyên môn] để tham gia các chủ đề .

 • Chọn lĩnh vực và chọn khối lớp mà mình muốn tham gia.

 • Lúc này các chủ đề phù hợp sẽ hiện ra trong danh sách.
 • Click vào tiêu đề của chủ đề mà mình muốn tham gia. Mục đích yêu cầu của chủ đề sẽ hiện ra bên trái và menu phải sẽ xuất hiện hai mục chọn sau:

 • Tổ trưởng/nhóm trưởng chuyên môn có trách nhiệm đăng ký tham gia và làm nhóm trưởng, sau đó sẽ thêm các thành viên trong tổ/nhóm chuyên môn để thực hiện theo nhóm. Quy trình như sau:
 • Click vào [Đăng ký].
 • Sau khi click chọn, một màn hình đăng ký mở ra và cho phép tổ trưởng đăng ký khóa học/chủ đề.
 • Click vào [Thêm thành viên] để thêm thành viên trong tổ/nhóm chuyên môn vào nhóm.
 • Sau khi đăng ký thành công, giáo viên bắt đầu thực hiện các nhiệm vụ học tập/sinh hoạt chuyên môn.
 • Giáo viên trong cúng một tổ/nhóm chuyên môn có thể trao đổi, thảo luận qua mạng trong không gian [Thảo luận nhóm].
 • Nộp sản phẩm của nhóm: sau quá trình làm việc, tổ trưởng/nhóm trưởng chuyên môn hoàn thành sản phẩm của mình, đại diện cho nhóm gửi sản phẩm cho giảng viên/ban tổ chức trong mục [Sản phẩm Kết quả].

Chú ý: Giáo viên đã đăng ký các chủ đề tham gia thì phải nộp bài đầy đủ, Bộ và Sở Giáo Dục sẽ theo dõi và có hình thức xử lý khi giáo viên không nộp bài đầy đủ.

Các tin khác: