Thống kê các trường đăng kí dự thi Olympic 30/4 lần thứ 21