Thông báo về địa điểm tổ chức Kỳ thi Olympic truyền thống 30/4 lần thứ XXVIII năm 2024