Thông báo về danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 1 của kỳ tuyển dụng viên chức, năm học 2023 - 2024