Thông báo về việc đăng ký, điều chỉnh thông tin nhập học và nộp hồ sơ lớp 10 bổ sung Năm học 2021 - 2022