Thông báo về việc đăng ký, điều chỉnh thông tin nhập học và nộp hồ sơ lớp 10 bổ sung Năm học 2021 - 2022

Link đăng ký nhập học: tại đây

Link điểm chuẩn xét tuyển bổ sung: tại đây

Phòng Học vụ

Các tin khác: