Thông báo số 3 về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do dịch bệnh Covid-19 gây ra