Thông báo quy cách ghi đĩa CD đề thi đề nghị Olympic 30-4 lần thứ 22

Thứ tư, 16/12/2015
File đính kèm: 
Đính kèmDung lượng
de_cuong_cac_mon_thi_olympic_30-4_lan_thu_22.rar8.97 MB
bieu_mau_dang_ky_olympic_30-4_lan_thu_22.rar19.56 KB
thong_bao_gui_cac_truong_30-4_lan_thu_22.rar1.68 MB

 

KỲ THI OLYMPIC TRUYỀN THỐNG 30/4 LẦN THỨ XXII

THÔNG BÁO VỀ QUY CÁCH GHI ĐĨA CD ĐỀ THI

  1. Mỗi trường tham dự gửi các đề thi đề nghị vào sáng ngày tập trung đoàn (01/04/2016). Đề thi đề nghị được biên soạn chu đáo, có kèm theo đáp án, mỗi đề thi in 05 bản khổ A4, theo mẫu đính kèm.
  2. Nội dung đề thi cho mỗi môn theo “Hướng dẫn chương trình thi” đính kèm.
  3. Tất cả các đề thi của mỗi trường ghi vào 01 đĩa CD-ROM duy nhất theo cấu trúc thư mục:

               KHỐI 10/

                           TOÁN

                           LÝ

                           HOÁ

                           SINH

                           TIN

                           VĂN

                           SỬ

                           ĐỊA

                           ANH

                           PHÁP

               KHỐI 11/

                           TOÁN

                           LÝ

                           HOÁ

                           SINH

                           TIN

                           VĂN

                           SỬ

                           ĐỊA

                           ANH

                           PHÁP

Các tin khác: