Thao giảng tổ Ngữ văn: “Chữ người tử tù” (Nguyễn Tuân) – Cô Kiều Mỹ Lan

 1. Họ và tên giáo viên giảng dạy: Cô Kiều Mỹ Lan.
 2. Thời gian: Tiết 1-2, thứ Tư, ngày 10/11/2021
 3. Mã lớp học trực tuyến trên nền tảng Google Meet: dov-isvx-hbf
 4. Mục đích thao giảng: Kiểm tra chuyên môn và dự thi giáo viên giỏi.
 5. Người dự giờ: Tất cả các giáo viên của tổ Ngữ văn và Phó Hiệu trưởng nhà trường - cô Bùi Thị Bảo Ngọc.
 6. Nội dung thao giảng:
 1. Lớp thao giảng: 11CP-SN.
 2. Tên bài: Chữ người tử tù (Nguyễn Tuân).
 3. Nội dung chính:
 • Giáo viên triển khai bài giảng trong 2 tiết với định hướng phát triển năng lực đọc hiểu tác phẩm tự sự, tập trung vào kĩ năng đọc hiểu tình huống truyện và nhân vật. Cụ thể tiến trình bài học:

+ Hoạt động 1: Hoạt động khởi động bằng phương pháp sử dụng phiếu trả lời KWL.

+ Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới.

 • Đơn vị kiến thức 1: Bằng phương pháp trò chơi, giáo viên tổ chức cho học sinh tìm hiểu về tác giả thông qua trò chơi ô chữ; sau đó dùng kĩ thuật phòng tranh để giúp các em tìm hiểu về nghệ thuật thư pháp xưa. Cuối cùng giáo viên thuyết giảng, tổng kết kiến thức về tác giả, tác phẩm.

Trình chiếu nội dung triển khai bài học theo phương pháp phòng tranh và trò chơi ô chữ

 • Đơn vị kiến thức 2: Giáo viên dùng phương pháp phát vấn và thuyết giảng để hướng dẫn học sinh xác định và phân tích tình huống truyện.
 • Đơn vị kiến thức 3: Giáo viên sử dụng phương pháp dạy học hợp tác, chuyển giao nhiệm vụ học tập cho học sinh hoạt động nhóm trong 5 phút và tiến hành chốt kiến thức thông qua sản phẩm học tập của các em.

Sản phẩm của học sinh

Giáo viên tổng kết kiến thức sau mỗi hoạt động

+ Các hoạt động tiếp theo sẽ được triển khai trong tiết học còn lại.

7. Góp ý và đánh giá của tổ chuyên môn: Các giáo viên của tổ chuyên môn đã có những đánh giá tích cực đối với bài thao giảng, từ đó tổng kết được các ưu điểm và hạn chế sau:

Ưu điểm: 

+ Thiết kế giáo án đúng theo chuẩn CV 5512 nhằm phát triển năng lực của người học.

+ Bài giảng có sự đầu tư nghiêm túc, công phu về nội dung. GV nắm chắc kiến thức và triển khai bài giảng đúng hướng. 

+ Kết hợp nhuần nhuyễn các công cụ, ứng dụng công nghệ thông tin vào bài dạy, phát huy tính chủ động, sáng tạo của người học qua các hoạt động điền phiếu học tập theo kĩ thuật KWL, tham quan phòng tranh thư pháp và hoạt động “Vòng tròn văn học”.

+ HS có sự chuẩn bị bài và tương tác tốt với GV trong giờ học.

Hạn chế: 

+ Có thể giới thiệu thêm về thể loại bút kí giai đoạn sau CMT8 của Nguyễn Tuân để các em HS tìm hiểu thêm bởi thể loại này các em sẽ được học trong chương trình Ngữ văn lớp 12. GV có thể cân nhắc thêm về cách dùng từ: “sự đảo lộn ghê gớm trong vị thế giữa các nhân vật”, “thứ nhà tù”.

+ Chất lượng âm thanh và đường truyền chưa tốt, đôi lúc bị rè, nên chú ý để điều chỉnh âm thanh rõ hơn. 

8.    Kết quả: Tổ đánh giá giờ thao giảng loại Tốt.

Các tin khác: