Thao giảng của tổ Ngữ văn "Hai đứa trẻ" - Thạch Lam (thầy Nguyễn Minh Huy)

 1. Họ và tên giáo viên giảng dạy: Thầy Nguyễn Minh Huy.
 2. Thời gian: Tiết 1, thứ Tư, ngày 11/11/2020
 3. Địa điểm: Phòng D302.
 4. Mục đích thao giảng: Kiểm tra chuyên môn.
 5. Người dự giờ: Tất cả các giáo viên của tổ Ngữ văn.
 6. Nội dung thao giảng:
 1. Lớp thao giảng: 11CS-B.
 2. Tên bài: Hai đứa trẻ (Thạch Lam).
 3. Nội dung chính:
 • Giáo viên triển khai bài giảng trong 1 tiết với một đơn vị kiến thức là tìm hiểu thế giới con người trong phố huyện ở truyện ngắn Hai đứa trẻ (Thạch Lam). Cụ thể tiến trình bài học:

+ Hoạt động 1: Khái quát nội dung của tiết học trước.

+ Hoạt động 2: Tìm hiểu về bức tranh phố huyện và thế giới con người trong phố huyện bằng phương pháp vấn đáp và thảo luận theo nhóm nhỏ.

+ Hoạt động 3: Học sinh vận dụng kiến thức vừa được hình thành để liên hệ đến thực tiễn đời sống (những hoạt động thiện nguyện).

+ Hoạt động 4: Giáo viên tổng kết nội dung bài học.

7. Góp ý và đánh giá của tổ chuyên môn: Các giáo viên của tổ chuyên môn đã có những đánh giá tích cực đối với bài thao giảng. Cụ thể, có một số ý kiến chính sau:

 • Ý kiến của cô Thanh Nga (Tổ phó, giáo viên hướng dẫn): Bài giảng có những điểm riêng về nội dung. Cách thức triển khai bài giảng cho thấy những suy nghĩ riêng của giáo viên.
 • Ý kiến của cô Trần Thị Ngọc Phượng (khối trưởng khối 10): Bài giảng cơ bản đáp ứng được mục tiêu tiết học. Một số đề xuất: Những nội dung mới nên được cân nhắc xây dựng, triển khai trong tiết học dựa trên việc phân tích tác phẩm theo định hướng thể loại truyện ngắn trữ tình.
 • Ý kiến tổng kết của cô Nguyễn Thị Ái Vân (Tổ trưởng): Tổ trưởng đồng ý với ý kiến của các giáo viên. Bài giảng đáp ứng được những yêu cầu cơ bản của một tiết dạy. Điểm sáng của tiết học là giáo viên đã liên hệ được nội dung bài học với thực tiễn cuộc sống, đưa văn học đến gần hơn với hiện thực cuộc sống để giáo dục lòng nhân ái ở các em học sinh.

Thầy Nguyễn Minh Huy và hoạt động vấn đáp trong giờ học

Thầy Nguyễn Minh Huy và học sinh trong hoạt động thảo luận nhanh

Các tin khác: