Thao giảng của tổ Ngữ văn "Ca dao than thân, yêu thương tình nghĩa" (cô Nguyễn Thanh Hà)

 1. Họ và tên giáo viên giảng dạy: Cô Nguyễn Thanh Hà.
 2. Thời gian: Tiết 1-2, thứ Tư, ngày 28/10/2020
 3. Địa điểm: Phòng D302.
 4. Mục đích thao giảng: Kiểm tra chuyên môn và xét giáo viên giỏi cấp trường, chiến sĩ thi đua.
 5. Người dự giờ: Tất cả các giáo viên của tổ Ngữ văn.
 6. Nội dung thao giảng:
 1. Lớp thao giảng: 10CV2.
 2. Tên bài: Ca dao than thân, yêu thương tình nghĩa.
 3. Nội dung chính:
 • Giáo viên triển khai bài giảng trong 2 tiết với 5 bước của kế hoạch bài học theo định hướng phát triển năng lực của học sinh. Cụ thể tiến trình bài học:

+ Hoạt động 1: Kích hoạt kiến thức nền bằng trò chơi trắc nghiệm dựa trên nền tảng ứng dụng Kahoot.

+ Hoạt động 2: Hình thành kiến thức và năng lực đọc hiểu văn bản dựa trên đặc trưng của ca dao trữ tình thông qua hoạt động thảo luận nhóm (kỹ thuật khăn trải bàn).

Cô Nguyễn Thanh Hà và hoạt động thảo luận nhóm bằng kĩ thuật khăn trải bàn

Cô Nguyễn Thanh Hà và phần bình giảng lôi cuốn

+ Hoạt động 3: Luyện tập phân tích ca dao trữ tình.

+ Hoạt động 4: Vận dụng kiến thức để sáng tạo sản phẩm học tập (kĩ thuật phòng tranh).

+ Hoạt động 5: Mở rộng tìm hiểu ca dao (khuyến khích học sinh thực hiện ở nhà).

7. Góp ý và đánh giá của tổ chuyên môn: Các giáo viên của tổ chuyên môn đã có những đánh giá tích cực đối với bài thao giảng. Cụ thể, có một số ý kiến chính sau:

 • Ý kiến của cô Trần Thị Ngọc Phượng (khối trưởng khối 10): Bài giảng có nhiều điểm sáng. Người dạy có phần bình giảng truyền cảm, lắng đọng đồng thời có những đổi mới trong phương pháp dạy học theo định hướng đổi mới.
 • Ý kiến của cô Phan Thị Mai Ly: Bài giảng bước đầu đã thành công trong việc ứng dụng phương pháp dạy học mới song cũng đặt ra nhiều trăn trở về vấn đề ứng dụng phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực ở mức độ nào thì sẽ vừa có được sự đổi mới, lại vừa giữ được đặc thù bộ môn là năng lực thẩm mỹ vốn cần sự trầm lắng, suy tư.
 • Ý kiến tổng kết của cô Nguyễn Thị Ái Vân (Tổ trưởng): Tổ trưởng đồng ý với ý kiến của các giáo viên. Bài giảng thực hiện tốt những yêu cầu của một tiết dạy. Điều quan trọng là bài giảng đã kết hợp được cả hai khuynh hướng giảng dạy truyền thống và đổi mới, đây là điều rất đáng hoan nghênh và nên được phát huy.

Nhận xét tổng kết của cô tổ trưởng Nguyễn Thị Ái Vân

Nhận xét tổng kết của cô tổ trưởng Nguyễn Thị Ái Vân

Các tin khác: