Thao giảng bộ môn Âm Nhạc

Ngày 27-3-2023, tổ Công Nghệ - Nghệ Thuật tổ chức thao giảng bộ môn Âm Nhạc. Đây là môn học mới được dạy tại trường bắt đầu từ năm học 2022 - 2023. Môn học này thu hút được rất nhiều học sinh yêu thích âm nhạc tham gia. 

Các tin khác: