Sinh hoạt chuyên môn tổ Ngữ văn: Tích hợp Đông - Tây trong Thơ mới nhìn từ yếu tố tượng trưng

 1. Họ và tên giáo viên: Cô Trần Thị Kim Hạnh.

 2. Thời gian: Tiết 1, thứ Tư, ngày 27/1/2021

 3. Địa điểm: Phòng họp A.

 4. Mục đích sinh hoạt chuyên môn: Thực hiện hoạt động trao đổi chuyên môn theo định hướng đổi mới sinh hoạt chuyên môn trong những buổi họp tổ.

 5. Thành viên tham dự: Tất cả các giáo viên của tổ Ngữ văn.

 6. Nội dung trình bày:

 1. Chủ đề trao đổi: Tóm tắt luận án tiến sĩ chuyên ngành Văn học Việt Nam của cô Trần Thị Kim Hạnh “Tích hợp Đông – Tây trong Thơ mới nhìn từ yếu tố tượng trưng”.

b. Nội dung chính: Trong thời lượng khoảng 1 tiết, cô Trần Thị Kim Hạnh đã trình bày tóm tắt những nội dung chính trong luận án tiến sĩ của mình; đặc biệt nhấn mạnh những nội dung mang tính thiết thực cao, gắn với công tác giảng dạy trong nhà trường. Cụ thể nội dung gồm các phần sau:

 • Lí do chọn đề tài, mục tiêu của luận án, tổng quan về lịch sử nghiên cứu và các khái niệm then chốt như “tích hợp”, “thơ tượng trưng”...

 • Phân tích sự tích hợp Đông – Tây thể hiện ở các yếu tố tượng trưng trong Thơ mới thông qua cách kiến tạo thi ảnh tượng trưng, kết cấu biểu tượng… Trong đó cô Kim Hạnh đã đặc biệt lưu ý việc ứng dụng phân tích yếu tố tượng trưng trong thơ Việt Nam vào giảng dạy một số tác phẩm Thơ mới trong chương trình Ngữ văn 11 và bài Đàn ghi ta của Lor-ca (Thanh Thảo) trong chương trình Ngữ văn 12.​​

7. Nhận xét, trao đổi của tổ chuyên môn: Các giáo viên của tổ chuyên môn đã có những nhận xét, góp ý tích cực đối với nội dung sinh hoạt chuyên môn. Cụ thể, có một số ý kiến chính sau:

 • Ý kiến của cô Bùi Thu Hằng: Cô Trần Thị Kim Hạnh đã có một luận án trình bày sâu rộng về vấn đề yếu tố tượng trưng trong Thơ mới với nhiều đóng góp cho nghiên cứu về Thơ mới nói chung. Qua phần sinh hoạt chuyên môn của cô Kim Hạnh, tất cả các giáo viên trong tổ đều học hỏi thêm được nhiều điều, không chỉ về kiến thức chuyên môn mà còn về tinh thần nghiên cứu đầy nhiệt huyết, đầy trách nhiệm và tinh thần khoa học.

 • Ý kiến tổng kết của cô Nguyễn Thị Ái Vân (Tổ trưởng): Tổ trưởng thống nhất với ý kiến trao đổi của các giáo viên trong tổ, cảm ơn cô Trần Thị Kim Hạnh đã có một phần trình bày hết sức thiết thực, hữu ích. Phần trình bày đã khơi gợi đến tất cả các giáo viên trong tổ tinh thần học tập và nỗ lực trau dồi chuyên môn ngày càng tốt hơn. Tổ trưởng và các thầy cô trong tổ đề xuất cô Trần Thị Kim Hạnh chọn lựa và triển khai một phần trong luận án thành một chuyên đề để dạy các lớp Chuyên Văn cũng như đội tuyển học sinh giỏi. Tin rằng đây sẽ là một chuyên đề hứa hẹn nhiều điều bổ ích cho các em học sinh.

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN TỔ NGỮ VĂN

Các tin khác: