Sinh hoạt chuyên môn tổ Ngữ văn - Một số vấn đề dạy học Ngữ văn theo định hướng năng lực

 

  1. Họ và tên giáo viên: Cô Đặng Trần Kim Liên.
  2. Thời gian: Tiết 1, thứ Tư, ngày 25/11/2020
  3. Địa điểm: Phòng D302.
  4. Mục đích sinh hoạt chuyên môn: Thực hiện hoạt động trao đổi chuyên môn theo định hướng đổi mới sinh hoạt chuyên môn trong những buổi họp tổ.
  5. Người dự giờ: Tất cả các giáo viên của tổ Ngữ văn.
  6. Nội dung trình bày:
  1. Chủ đề trao đổi: Một số vấn đề về dạy học Ngữ văn theo định hướng năng lực.
  2. Nội dung chính: Trong thời lượng khoảng 1 tiết, cô Đặng Trần Kim Liên đã trình bày những nội dung chính trong khoá luận tốt nghiệp của mình, trong đó xoay quanh những vấn đề sau: Những điểm đáng lưu ý trong chương trình mới (2018); một số phương pháp dạy học Ngữ văn theo định hướng năng lực, đặc biệt tập trung vào năng lực đọc hiểu văn bản thơ trữ tình.

7. Nhận xét, trao đổi của tổ chuyên môn: Các giáo viên của tổ chuyên môn đã có những nhận xét, góp ý tích cực đối với nội dung sinh hoạt chuyên môn. Cụ thể, có một số ý kiến chính sau:

  • Ý kiến của cô Trần Thị Ngọc Phượng: Nội dung sinh hoạt chuyên môn có nhiều thông tin, kiến thức mới mẻ, bổ ích, thiết thực; đặc biệt là các vấn đề liên quan đến định hướng đổi mới chương trình, dạy học tích cực… Người trình bày đã tổ chức nội dung một cách rõ ràng, khoa học. Tuy nhiên, giữa lí thuyết và thực tiễn dạy học luôn có khoảng cách, mỗi giáo viên nên cân nhắc vận dụng lí thuyết một cách phù hợp với từng đối tượng học sinh đặc thù.
  • Ý kiến tổng kết của cô Nguyễn Thị Ái Vân (Tổ trưởng): Tổ trưởng thống nhất với ý kiến trao đổi của các giáo viên trong tổ. Khen ngợi cô Đặng Trần Kim Liên – một giáo viên trẻ của tổ - đã trình bày một cách rất nhiệt tình, rất tự tin, đưa đến một buổi sinh hoạt chuyên môn sinh động và thành công tốt đẹp, đồng thời cũng đã khích lệ được tinh thần chuẩn bị cho những buổi họp chuyên môn lần sau.

Cô Đặng Trần Kim Liên và phần trình bày sinh động

Sinh hoạt chuyên môn "Một số vấn đề về dạy học Ngữ văn theo định hướng năng lực"

Một nội dung hữu ích - 10 dạng bài tập nhật kí đọc sách

Các tin khác: