Phổ biến, giới thiệu video tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình

       Video tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, học sinh sinh viên.

http://svhtt.hochiminhcity.gov.vn/web/guest/xem-them-video

Tác giả bài viết: 

ITC - lehongphong.edu.vn

Các tin khác: