Ngoại khóa tổ Sinh: Tham quan học tập tại Trung tâm Công Nghệ Sinh Học TP.HCM

Thứ năm, 02/03/2023

    Theo tinh thần đổi mới trong hoạt động dạy và học, tăng cường hoạt động trải nghiệm của học sinh, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất đạo đức người học, sáng ngày 22/2/2023, tổ Sinh học tổ chức cho học sinh lớp 10CS, 11CS và các học sinh quan tâm tham quan và học tập tại Trung tâm Công Nghệ Sinh Học TP.HCM nhằm giáo dục cho học sinh những kiến thức mới, hiện đại về lĩnh vực công nghệ sinh học. Dưới đây là một số hình ảnh về buổi học thú vị này:

Tác giả: C.Nhung - C.Giang - C.Ánh - T.Bình

 

Các tin khác: